ČTVRTÁREVOLUCE.CZ logo

Konference o Průmyslu 4.0 a moderních webových technologiích

#robotizace #technologickýpokrok #uměláinteligence #nováspolečnost #Olomouc

Pořádá tým studentů Moravské vysoké školy Olomouc.


BEA campus, Moravská vysoká škola Olomouc
Připravujeme pro vás další ročník!
Pořádá
Moravská vysoká škola Olomouc
Generální partner
Tesco SW
Hlavní partner
Ernst & Young, s. r. o.

Čtvrtá průmyslová revoluce je klíčovou změnou, která má technologické, ekonomické a hlavně také sociální dopady. Zásadním způsobem změní výrobní procesy, roli člověka v nich a v tom důsledku i strukturu společnosti. O tom není pochyb. Chceme, aby firmy, školy, malí podnikatelé a studenti v Olomouckém kraji nestáli opodál. Proto pořádáme konferenci, která zvýší zapojení Olomouckého regionu do technologického vývoje. Odborníci z vysokých škol i firemní praxe představí fenomén 4. průmyslové revoluce, která již začala a rozeberou její různé aspekty a dopady. Zahájí tak tradici každoroční konference - ČTVRTÁREVOLUCE.CZ v Olomouckém kraji!

HOSTÉ - PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Vladimír Mařík

Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c.
ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze

VÍCE
prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., MVŠO

Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M.
rektor MVŠO, profesor na Fakultě podnikatelské VUT v Brně

VÍCE
RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc., MBA, MVŠO

RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc., MBA
odborný asistent na Ústavu managementu a marketingu MVŠO

VÍCE
Ing. Jiří Holoubek, SPČR

Ing. Jiří Holoubek
člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy České republiky

VÍCE
Viktor Spáčil, TESCO SW

Mgr. Viktor Spáčil
technický ředitel TESCO SW

VÍCE
Jakub Skála, EY

Jakub Skála
konzultant oddělení podnikového poradenství, EY Česká republika

VÍCE
Adil Gherib, maqtoob

Adil Gherib
COO, MAQTOOB

VÍCE
Kristýna Zapletalová, maqtoob

Kristýna Zapletalová
CEO, MAQTOOB

VÍCE
Mgr. Vít Pászto, PhD., UP a MVŠO

Mgr. Vít Pászto, PhD.
odborný asistent na Katedře geoinformatiky na UP v Olomouci

VÍCE
Ing. Patrik Horažďovský, Smart Písek

Ing. Patrik Horažďovský
Garant mobility organizační složky Smart Písek

VÍCE

GALERIE I. ROČNÍKU - 2017

TÉMATA KONFERENCE

1.

ÚVOD DO PRŮMYSLU 4.0 - MARKETING NEBO REALITA?

 • představí koncept Průmyslu 4.0, hlavní součásti, rysy, myšlenky, technologie a dopady
 • je Průmysl 4.0 jen marketing nebo skutečně shrnující pojem pro novou generaci technologií, která mění výrobu a roli lidí v ní?

2.

PRŮMYSL 4.0 V ČR Z POHLEDU FIREM

 • automatizace a digitalizace
 • autonomní výrobní jednotky
 • 3D tisk
 • praktické aplikace ve firmách (případová studie)
 • výzvy a potenciál pohledem firem

3.

ÚMĚLÁ INTELIGENCE A JEJÍ ROLE V PRŮMYSLU A V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA

 • umělá inteligence - dobrý sluha, ale špatný pán? (etika, umělá inteligence jako potenciální hrozba)
 • hlavní koncepty umělé inteligence
 • oblasti praktické aplikace umělé inteligence v průmyslu a v běžném životě člověka
 • etický rozměr vytlačování lidského rozumu, automatizace rutinních, ale lidských činností, snižování mezilidského kontaktu, outsourcing rozumu

4.

EKONOMIKA, SPOLEČNOST A ROLE ČLOVĚKA V NÍ PO 4. PRŮMYSLOVÉ REVOLUCI

 • změna struktury ekonomiky související s Průmyslem 4.0 a digitalizací a související pojmy - digitalizace ekonomiky a finančnictví, změna tvorby přidané hodnoty, nepodmíněný příjem, růst nerovnosti v rozdělování a vlastnictví majetku
 • společenské dopady a výzvy - ztráta pracovních míst, vylučování člověka z výrobního procesu, "zbytečnost" lidí, ztráta životního řádu, pocitu užitečnosti a smyslu života, nové příležitosti v sociálním a environmentálním podnikání

5.

MODERNÍ WEBOVÉ TECHNOLOGIE: CLOUDY, INTERNET VĚCÍ, SOFTWARE PRO PODNIKATELE

 • používáme stále více online aplikací: přenášení aplikací do online prostředí
 • Internet věcí: představení, potenciál, výzvy a praktické aplikace
 • geoinformatika a její praktické aplikace na webu
 • bezpečnost online informačních systémů

6.

SMART CITIES: BUDEME ŽÍT V CHYTRÝCH MĚSTECH?

 • koncept Smart City - představení
 • propojování sítí a služeb ve prospěch obyvatel města
 • chytré budovy
 • lepší využití energií, snižování emisí, koordinace činností
 • Internet věcí v chytrém městě
 • město, jeho instituce a firmy jako koordinovaný celek

PARTNEŘI

Tesco SW
Generální partner
Ernst & Young, s. r. o.
Hlavní partner
Štěpán Hlavatý - Stefanos design
Hlavní partner
HŽP, a. s.
Partner
OpenWine - specialista na víno z Jižní Ameriky
Partner
Grapo - reklamní společnost
Partner

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Automa - časopis pro automatizační techniku
Technický týdeník

PROGRAM KONFERENCE

8:30-9:00 Registrace účastníků
9:00-9:20 Přivítání, zahájení, představení partnerů
9:20-9:35 Úvodní slovo rektora MVŠO, prof. Ing. Vladimíra Smejkala, CSc., LL.M.
9:35-10:15 prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c.: Průmysl 4.0 - blamáž nebo realita
10:15-10:55 Ing. Jiří Holoubek (Svaz průmyslu a dopravy ČR): Pohled firem na Průmysl 4.0, jeho implementace ve firmách
10:55-11:20 Přestávka
11:20-11:55 Jakub Skála, Ivana Hrbková (Ernst & Young): Průmysl 4.0 – jak ho vnímají české firmy a co znamená pro consultingovou praxi?
11:55-12:30 RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc., MBA (MVŠO): Zamyšlení nad uplatněním nástrojů umělé inteligence ve zdravotnictví a školství
12:30-13:30 Pauza na oběd (možnost předobjednání obědového menu Beaty - navštěvník si oběd hradí sám)
13:30-14:05 prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc. LL.M. (MVŠO): Bezpečnost jako jeden z pilířů Průmyslu 4.0
14:05-14:40 Mgr. Viktor Spáčil (TESCO SW): SmartHome v podání Tesco SW
14:40-15:30 A. Gherib, K. Zapletalová (MAQTOOB): Entrepreneur´s Guide to Essential Bussines Apps
15:30-15:50 Přestávka
15:50-16:25 Ing. Patrik Horažďovský (Smart Písek): Smart Písek
16:25-17:00 Mgr. Vít Pászto, Ph.D. (MVŠO): Geoinformační technologie a smart cities
17:00-17:15 Závěr, ukončení, poděkování sponzorům a řečníkům, shrnutí

TÝM KONFERENCE

diana navrátilová, konference čtvrtárevoluce.cz

Diana
Navrátilová

eliška kupková, konference čtvrtárevoluce.cz

Eliška
Kupková

kristýna konečná, konference čtvrtárevoluce.cz

Kristýna
Konečná

monika kratochvílová, konference čtvrtárevoluce.cz

Monika
Kratochvílová

ondřej chudoba, konference čtvrtárevoluce.cz

Ondřej
Chudoba

petr dragoun, konference čtvrtárevoluce.cz

Petr
Dragoun

radek brož, konference čtvrtárevoluce.cz

Radek
Brož

štěpán hlavatý, konference čtvrtárevoluce.cz

Štěpán
Hlavatý

tereza šulcová, konference čtvrtárevoluce.cz

Tereza
Šulcová

klára wykretová, konference čtvrtárevoluce.cz

Klára
Wykretová

REGISTROVAT NA KONFERENCI!

Počet míst je omezen - registrujte se proto včas.


Odesláním registračního formuláře se závazně přihlašujete na konferenci ČTVRTÁREVOLUCE.cz a souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro potřeby konference.

V případě, že se nebudete moci konference zúčastnit, informujte nás včas na stepan@ctvrtarevoluce.cz

KONTAKTY

Štěpán Hlavatý

Kontakt pro média

Petr Dragoun

Klára Wykretová

TISKOVÉ ZPRÁVY

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich